ĐỔI THẺ CÀO

#API CÓ SẢN LƯỢNG CAO LIÊN HỆ ĐỂ CÓ CHIẾT KHẤU TỐT , HỖ TRỢ ĐẤU NỐI MIỄN PHÍ !

► WEB MIN RÚT 10,000VNĐ TỰ ĐỘNG XỬ LÝ VÀ MIỄN PHÍ RÚT 

►SAI MỆNH GIÁ - 50 % THỰC NHẬN MỆNH GIÁ NHỎ HƠN

► NHÓM ZALO 1 

►THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG: TẠI ĐÂY

►ĐIỀU KIỆN LÊN VIP : PR WEB LÊN TRANG CÁ NHÂN , STORY

► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web KHÔNG xử lý.

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Tổng Đại Lý/AD GR 10.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.8% 13.9% 13.9% 13.1% 13%
VIP 11.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.4% 14.5% 14.5% 13.7% 13.6%
Thành viên 11.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.6% 14.7% 14.7% 13.9% 13.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Tổng Đại Lý/AD GR 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11.4%
VIP 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 12.2%
Thành viên 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 12.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Tổng Đại Lý/AD GR 17% 17% 17% 17% 14.5% 13.5% 13.5% 13.5%
VIP 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 16% 15% 15% 15%
Thành viên 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 18% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Tổng Đại Lý/AD GR 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
VIP 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Tổng Đại Lý/AD GR 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8.5% 8.5%
VIP 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10% 10%
Thành viên 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10% 10%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Tổng Đại Lý/AD GR 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13% 13.5%
VIP 15% 15% 15% 15% 15% 14.5% 15%
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 14.5% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Tổng Đại Lý/AD GR 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
VIP 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
DMCA.com Protection Status