BẢO MẬT 2FA

Ngày đăng: 26-08-2022 Đã xem: 18080

Để đảm bảo an toàn số dư tài khoản Quý Khách cần chọn cài đặt thêm "Bảo mật bằng GoogleAuth" hoặc "Bảo mật bằng mật khẩu cấp 2"

1. Hướng dẫn cài Bảo mật bằng GoogleAuth (Mức an toàn cao, cần cài ngay lập tức)

"Khi thực hiện giao dịch mã OTP sẽ hiện trên App điện thoại của bạn, bạn cần nhập mã OTP vào TSR để xác nhận giao dịch"

Chọn "CÀI BẢO MẬT" -> ấn vào trang thái "đang tắt" để bật bảo mật

B1: Tải ứng dụng theo link (Xem ảnh bên dưới)

B2: Vào ứng dụng ấn nút "+" chọn "Quét mã QR
B3: Quét mã QR 

B4: Sau khi quét mã QR xong tại app sẽ tự động sinh ra mã OTP, nhập mã OTP vào để kịch hoạt bảo mật.

B5: Bạn cần lưu lại mã "khóa bảo mật" để trường hợp mất máy sẽ dùng lấy OTP

2. Bảo mật bằng mật khẩu cấp 2 (Mức an toàn thấp, chỉ nên dùng với tài khoản không có số dư tồn)

"Khi thực hiện giao dịch bạn cần nhập mật khẩu cấp 2 để xác nhận giao dịch"

Nếu tài khoản bạn mới đăng ký chưa có mkc2 bạn cần cập nhập tại đây

B1: Sau khi đã cập nhập mkc2 chọn "CÀI BẢO MẬT" -> ấn vào trang thái "đang tắt" để bật bảo mật

B2: Nhập mkc2 ấn thực hiện để bật bảo mật

DMCA.com Protection Status